Quy định thi tuyển Cử nhân Âm nhạc, khoa Dương cầm, Đại học Âm nhạc Köln

V. Quy định thi tuyển Cử nhân Âm nhạc, khoa Dương cầm (Bachelor of Music Piano) Độc tấu (Solo) / Nhạc thính phòng và Sư phạm nhạc cụ tại Đại học Âm nhạc và Múa Köln (04.06.2014)
Theo Điều §§ 2 Mục 4, 41 Mục 5 và 56 Luật Đại học Nghệ thuật tại Nordrhein-Westfalen (KunstHG) ngày 13 tháng 3 năm 2008 (GV. NRW. P.195), sửa đổi lần cuối theo Luật ngày 18.12.2012 (GV.NRW S.669), Đại học Âm nhạc và Múa Köln đã thông qua thủ tục kiểm tra năng khiếu như sau:
Tóm tắt nội dung
I. Phần phổ thông
§ 1 Mục đích thi kiểm tra năng khiếu
§ 2 Nhận học và điều kiện tuyển sinh tại Đại học Âm nhạc và Múa Köln
§ 3 Đơn xin học
§ 4 Chứng minh về trình độ tiếng Đức
II Thi tuyển
§ 5 Nội dung và thể thức thi kiểm tra năng khiếu
§ 6 Ban thi tuyển
§ 7 Ban giám khảo tuyển sinh
§ 8 Đánh giá kết quả thi
§ 9 Tính điểm các tài năng khác
§ 10 Thi lại
§ 11 Phân bổ chỗ học
§ 12 Rút lại không thi nữa, bị loại khỏi kỳ thi, thu hồi giấy nhận học giấy báo kết quả thi
§ 13 Thời gian giới hạn của giấy nhận học và thủ tục nhập học
III. Quy định cuối cùng
§ 14 Hiệu lực
I. Phần phổ thông
§ 1 Mục đích thi kiểm tra năng khiếu
(1) Cuộc thi kiểm tra năng khiếu nhằm mục đích xem xét tuyển sinh có đủ kỹ năng cần thiết để theo học Cử nhân Âm nhạc Dương cầm Đơn tấu (Solo) / Nhạc thính phòng và Sư phạm Nhạc cụ tại Đại học Âm nhạc và Múa Köln.
(2) Học viên được nhận theo tiêu chuẩn khách dự thính (Gasthörer) hoặc sinh viên giao lưu không phải thi kiểm tra.
§ 2 Nhận học và điều kiện tuyển sinh tại Đại học Âm nhạc và Múa Köln
Đại học Âm nhạc và Múa Köln chỉ nhận học viên cho khóa mùa đông (Wintersemester) với điều kiện:
a. Nộp đơn đúng hạn, bao gồm các hồ sơ cần thiết (xem Điều §3 và §4 của quy định này)
b. Chứng minh thỏa mãn các yêu cầu của phân khoa (§41 và §42 Luật Đại học Nghệ thuật)
c. Đậu kỳ thi kiểm tra năng khiếu đặc biệt (§41, Mục 5, Luật Đại học Nghệ thuật).
§ 3 Đơn xin học
(1) Cuộc thi kiểm tra năng khiếu được tổ chức mỗi năm một lần vào học kỳ mùa hè cho khóa bắt đầu vào học kỳ mùa đông sau đó. Đại học Âm nhạc và Múa Köln sẽ xác định và thông báo thời hạn nộp đơn.
Đơn xin dự thi kiểm tra năng khiếu phải gởi đúng thời hạn (trước ngày khóa sổ nhận đơn) đến Đại học Âm nhạc và Múa Köln (theo dấu mộc bưu điện).
Đơn nộp trễ sẽ bị từ chối.
Tùy từng trường hợp cá biệt, hiệu trưởng có thể quyết định cùng với sự đồng ý của trưởng khoa hoặc ban giám hiệu. Những trường hợp này không có nghĩa là đương nhiên hội đủ điều kiện để được quyền tham gia thi tuyển.
(2) Đơn xin học phải đính kèm:
a. Đơn xin học, điền đầy đủ và ký tên
b. Sơ yếu lý lịch với chi tiết về quá trình học tập trước đây cũng như những hoạt động nghệ thuật (có thể đính kèm hình thẻ căn cước)
c. Một bản sao bằng chứng nhận đủ điều kiện học đại học (bằng tú tài), hoặc trình độ tương đương nếu là nước ngoài (có bản dịch tiếng Đức, xem Mục 5 ở trên), hoặc giấy quyết định cho phép dự thi tuyển sinh; không có chứng minh tương ứng sẽ thi tuyển kiểm tra năng khiếu theo Điều §41, Mục 8 Luật KunstHG, kết hợp với Điều §8, Mục 1 của quy định này
d. Thông tin về việc người nộp đơn tại thời điểm xin học đã có đăng ký tại trường đại học nào khác ở Đức không
e. Chứng minh trình độ Đức ngữ Đức theo Điều §4 của quy định này
e. Với tuyển sinh dưới tuổi vị thành niên có giấy đồng ý của người giám hộ (cha mẹ)
g. Chứng minh đã thanh toán lệ phí theo Điều §4 của quy định về lệ phí Đại học Âm nhạc và Múa Köln.
(3) Nếu người xin học có tài năng nghệ thuật đặc biệt phù hợp với Điều §41, Mục 8, Luật KunstHG, và chứng minh thỏa mãn các yêu cầu của trường đại học về giáo dục phổ thông thì có thể giảm hoặc miễn những đòi hỏi theo Điều §41, Mục 1 -3, Mục 5, Câu 2 và Mục 6 và 7 của Luật KunstHG.
(4) Người xin học trước đây đã từng theo học tại các trường đại học khác phải đính kèm giấy tờ chứng minh thời gian học, văn bằng cũng như điểm, chứng chỉ đạt được.
(5) Nếu hồ sơ không viết tiếng Đức phải có bản dịch được công chứng.
§ 4 Chứng minh trình độ Đức ngữ
(1) Người xin học không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Đức phải chứng minh đủ trình độ Đức ngữ trước khi theo học Đại học Âm nhạc và Múa Köln để lấy bằng Cử nhân, như bằng TestDaF TDN 3, hoặc giấy chứng nhận đậu chứng chỉ B2 hoặc tương đương như trong Mục 2.
Việc được nhận và được đăng ký học sau khi đậu kiểm tra năng khiếu nghệ thuật chỉ có giá trị với điều kiện trong năm học đầu phải có chứng chỉ này, nếu không sẽ không được tiếp tục theo học.
(2) Được miễn TestDaF TDN 3 nếu có chứng chỉ tốt nghiệp khóa Đức ngữ trung cấp (das Kleine deutsche Sprachdiplom) hoặc cao cấp(das Große deutsche Sprachdiplom) cũng như chứng chỉ trung học (Zentralen Oberstufenprüfung ZOP) của Học viện Goethe, hoặc thi tiếng Đức theo quy định DSH-2. Người nước ngoài tốt nghiệp tú tài Đức không cần chứng minh trình độ Đức ngữ.
II Thi tuyển
§ 5 Nội dung và thể thức thi kiểm tra năng khiếu
(1) (1) Quá trình thi diễn ra trong nội bộ (chỉ có thí sinh và ban giám khảo).
(2) Thi kiểm tra năng khiếu gồm những phần sau:
a. Thi thực hành môn chính
b. Thi nhạc lý
Tuyển sinh phải đáp ứng các yêu cầu sau
a. Thi thực hành môn chính
  • Dương cầm:

– Bốn tác phẩm của các thời kỳ khác nhau, trong đó có một bản Sonata cổ điển
– Đánh theo bản nốt nhạc
Thời gian kiểm tra: 15 phút
Ban giám khảo có quyền chọn thi bài nào. Ban giám khảo không bắt buộc phải nghe tất cả các bài cũng như nghe trọn bài. Nếu quá thời gian thi, ban giám khảo có thể bắt ngưng trình diễn.

b. Thi nhạc lý
  • Kiến thức căn bản:
Thi viết: Xác định cao độ của các nốt nhạc (Tonhöhe), quãng (Intervall) và cung (Tonart), âm giai(Tonleiter), hợp âm (Mehrklänge), hợp âm đảo (Umkehrung), Hòa âm căn bản đơn giản .
  • Ký xướng âm:
Thi viết (chính tả): 2 và 3 âm (Zwei- und Dreitonfolgen), âm giai (Skalen), giai điệu (Melodien),
2 bè (Zweiklängen), nhiều bè (Mehrklänge), hợp âm đảo (Umkehrung), nhịp điệu (Rhythmen).
 
Tổng thời gian: 90 phút
 
(3) Có biên bản tường trình lại cuộc thi tuyển được với chữ ký trưởng ban giám khảo và các thành viên cùng những thông tin sau:
a. Ngày và địa điểm thi tuyển
b. Tên các thành viên ban giám khảo
c. Tên thí sinh cũng như phân khoa chọn theo học để lấy bằng cử nhân
d. Nội dung và thời gian thi tuyển
e. Điểm kết quả thi
f. Những sự kiện đặc biệt như bị gián đoạn, gian lận v.v
g. Việc chuyển giao sang một giáo viên chuyên khoa hoặc địa điểm, nếu có.
§ 6 Ban tuyển sinh
(1) Để đáp ứng những quy định trong văn bản này Đại học Âm nhạc và Múa Köln thành lập một ban tuyển sinh.
(2) Gồm có hiệu trưởng giữ vai trò trưởng ban. Ngoài ra có hiệu phó giữ trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến thi cử, trưởng khoa bộ môn, ban giám đốc học viện và một thành viên trong ban quản trị sinh viên (studentischer Senat).
(3) Thành viên ban quản trị sinh viên không tham gia vào các quyết định thuộc phạm vi nghệ thuật, sư phạm và khoa học, đặc biệt là khi chấm điểm, công nhận hoặc đồng ý cộng thêm điểm kết quả các kỳ thi và bài thi.
(4) Ban tuyển sinh đảm bảo các quy định và quá trình thi được thực hiện đúng. Ban tuyển sinh quyết định việc đồng ý được tham gia các kỳ kiểm tra năng khiếu, ghi nhận kết quả thi, hợp tác với ban hành chính trường đại học để cấp giấy chứng nhận kết quả thi cũng như giấy chấp nhận được theo học Đại học Âm nhạc. Ban ttuyển sinh chịu trách nhiệm về quyết định công nhận các kỳ thi hoặc một phần các kỳ đã thi rồi. Ban tuyển sinh cũng chịu trách nhiệm cho những quyết định về khiếu nại trong quá trình thi tuyển. Ban tuyển sinh chỉ hiệu lực nếu có ít nhất ba thành viên được quyền biểu quyết. Các cuộc họp của ban tuyển sinh là họp kín.
§ 7 Ban giám khảo
(1) Giữ trách nhiệm về các cuộc thi, ban tuyển sinh bổ nhiệm thành viên ban giám khảo cũng như chỉ định trưởng ban giám khảo cho mỗi kỳ thi. Ban tuyển sinh có thể giao quyền lựa chọn thành viên, trưởng ban hay phó ban hoặc trưởng khoa trong ban giám khảo cho giám đốc nhà trường . Ban giám khảo phải có ít nhất ba thành viên, trong các kỳ thi khả năng nghệ thuật và sư phạm có ít nhất hai đại diện phân khoa hoặc phó phân khoa. Giáo sư chính thức và giáo sư làm việc bán thời gian, giảng viên tại Đại học Âm nhạc Köln cũng như nhân viên về nghệ thuật, khoa học được quyền làm giám khảo.
(2) Một thành viên của ban giám khảo giữ trách nhiệm lập biên bản cuộc thi. Ban giám khảo cần có ít nhất ba người cho các kỳ thi cũng như ít nhất hai thành viên trong các phần thi sư phạm nghệ thuật.
§ 8 Chấm điểm thi
(1) Đậu kỳ thi tuyển Cử nhân Âm nhạc, khoa Dương cầm (Bachelor of Music Piano) Độc tấu (Solo) / Nhạc thính phòng và Sư phạm nhạc cụ nếu đạt ít nhất 18 điểm thi thực hành môn chính và đậu môn nhạc lý. Khuyến khích tài năng nghệ thuật đặc biệt theo Điều § 41, Mục 8, Luật KunstHG, nếu đạt ít nhất 21 điểm thi thực hành môn chính và và đậu môn nhạc lý.
(2) Thi thực hành môn chính được chấm điểm như sau:
25-18 điểm = đáp ứng yêu cầu,
17-0 điểm = không đáp ứng yêu cầu.
(3) Mỗi bài thi được mỗi thành viên ban giám khảo cho điểm ngay sau khi thi. Việc xếp hạng được tính qua điểm trung bình của các bài thi với một chỉ số sau dấu thập phân. Với các bài thi có nhiều hơn sáu người chấm thì sẽ không tính điểm cao nhất và điểm thấp nhất khi cộng điểm trung bình. Thi hai vòng thì vòng đầu sẽ được đánh giá „có“ (Ja) hoặc „không“ (Nein).
(4) Thi nhạc lý âm nhạc (kiến thức căn bản và ký xướng âm) được chấm điểm như sau:
60 – 100 điểm = đậu
59 – 25 điểm = rớt
Thí sinh đã trúng tuyển thi thực hành môn chính có thể được nhận học với điều kiện phải theo học phụ đạo và sau một năm thi lại lý thuyết về kiến thức căn bản và ký xướng âm. Nếu rớt xem như không đậu kỳ thi tuyển và phải thôi học.
24-10 điểm = rớt

https://ychicindy.wordpress.com/wp-admin/media-upload.php?post_id=366&type=image&TB_iframe=1

Thí sinh đạt 24 hoặc 25 điểm thi thực hành môn chính có thể được nhận học với điều kiện phải theo học phụ đạo và sau một năm thi lại lý thuyết về kiến thức căn bản và ký xướng âm. Nếu rớt xem như không đậu kỳ thi tuyển và phải thôi học.
Điều tương tự cũng áp dụng cho thí sinh đã trúng tuyển thi thực hành môn chính nhưng chỉ đậu một môn trong phần thi lý thuyết và rớt môn kia vì chỉ đạt 24-10 điểm.
9-0 điểm = rớt
(5) Thành viên ban giám khảo chấm điểm độc lập.
§ 9 Tính điểm các tài năng khác
(1) Phải thi tất cả các phần quy định tại Điều § 5, Mục 2.
(2) Đậu các môn thi khác hoặc các kỳ thi khác không được công nhận cho kỳ thi môn nêu trên. Tốt nghiệp các phân khoa khác cũng không được cứu xét.
§ 10 Thi lại
(1) Thi rớt có thể thi lại. Sớm nhất là kỳ thi kế tiếp. Các quy định trong văn bản này được áp dụng tương ứng.
(2) Phải thi lại tất cả các môn.
§ 11 Phân bổ chỗ học
(1) Sẽ phải phân bổ chỗ học nếu số chỗ học ít hơn số thí sinh trúng tuyển
(2) Việc phân bổ dựa theo số điểm thi đạt được theo Điều § 8, Mục 1. Bằng số điểm sẽ bắt thăm.
(3) Việc phân bổ do hiệu trưởng quyết định phù hợp với các điều lệ trong quy định này.
Việc phân bổ môn chính do trưởng khoa quyết định, tham khảo ý kiến với hiệu trưởng. Không cứu xét việc yêu cầu được học với một giáo sư nhất định.
(4) Thí sinh trúng tuyển, nhưng không nhận được chỗ học do số điểm thấp sẽ vào danh sách dự bị và được phân bổ theo thứ tự điểm khi có chỗ. Mục 2, Câu 2 được áp dụng tương ứng.
(5) Kết quả kỳ thi chỉ có hiệu lực cho khóa học bắt đầu sau kỳ thi tuyển.
§ 12 Rút lại không thi nữa, bị loại khỏi kỳ thi, thu hồi giấy nhận học giấy báo kết quả thi
(1) Chỉ có thể rút đơn xin thi mà không có lý do cho đến một ngày trước khi thi. Phải gởi thư hoặc Email đúng hạn đến ban thi tuyển Đại học Âm nhạc và Múa Köln. Thí sinh không hiện diện vào ngày thi và không có lý do chính đánh sẽ bị xem là không trúng tuyển. Trong trường hợp nhuốm bệnh phải có giấy chứng nhận của bác sĩ.
(2) Thí sinh vì lý do không thuộc trách nhiệm do mình gây ra mà không thể kết thúc kỳ thi phải thông báo ngay cho ban thi tuyển biết. Nếu việc rút khỏi kỳ thi được ban thi tuyển phê duyệt thì kỳ thi được xem là chưa thực hiện. Nếu việc hồi lại không thi được trưởng ban giám khảo phê duyệt, kỳ thi cũng được xem là chưa thực hiện. Chỉ phê duyệt nếu có lý do quan trọng, nhất là do nhuốm bệnh không thể tham gia kỳ thi. Trưởng ban giám khảo được phép đòi hỏi trình giấy chứng nhận của bác sĩ.
(3) Trưởng ban thi tuyển quyết định khi nào thí sinh sẽ phải thi phần chưa thi xong. Có thể thi trong một cuộc thi đặc biệt.
(4) Nếu trưởng ban thi tuyển cho rằng thí sinh chịu trách nhiệm việc kỳ thi bị gián đoạn hoặc thí sinh bỏ thi không có sự chấp thuận của trưởng ban thi tuyển, xem như thí sinh đã không đậu kỳ thi tuyển.
(5) Thí sinh bị loại nếu có hành vi lừa dối, đe dọa hoặc sử dụng những phương tiện trái phép trong kỳ thi. Việc loại trừ được xem tương tự như thi rớt.
(6) Nếu biết lý do loại trừ sau khi đã kết thúc kỳ thi, trưởng ban thi tuyển sẽ quyết định các biện pháp dựa theo Mục 4. Biết lý do loại trừ sau khi công bố kết quả thi, trưởng ban thi tuyển sẽ quyết định về việc thu hồi cho phép tham gia thi tuyển kỳ và có thể hủy quyết định nhận học trong vòng sáu tháng sau khi biết được lý do.
§ 13 Thời gian giới hạn của giấy nhận học và thủ tục nhập học
(1) Quyết định nhận học chỉ áp dụng cho lục cá nguyệt nêu trong văn bản. Quyết định nhận học sẽ mất hiệu lực nếu thí sinh không đăng ký học.
(2) Đăng ký cho học kỳ mùa đông theo Quy định Ghi danh tại Đại học Âm nhạc Köln.
III. Quy định cuối cùng
§ 14 Hiệu lực
Quy định thi tuyển này có giá trị cho thủ tục tuyển sinh năm học 2014/15.
Hiệu lực sau khi được công bố chính thức tại Đại học Âm nhạc và Múa Köln.
Ban hành dựa trên cơ sở quyết định của Hiệu trưởng ngày 04.06.2014 Köln.
 
Köln, ngày 04.06.2014
Hiệu trưởng Đại học Âm nhạc và Múa Köln
Giáo sư Tiến sĩ Heinz Geuen
Werbung

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s