Das Schönste an jedem fremden Land ist die Sehnsucht!

Blatt daqand cropped-kirchblc3bcte.jpg

Meine Name ist Hong, wie Hong Kong. So stelle ich mich den Deutschen immer vor, weil sie sonst mit Hong nichts anfangen können, geschweige ihn merken. Ich komme aus Vietnam und lebe seit mehr als 30 Jahren in Deutschland.

German mind, asian heart.

So habe ich meinen Blog auch genannt. Thema ist das „Leben als Asiate in Deutschland“. Wer Lust hat, seine Lebenserfahrungen, Reiseerlebnissen, Tipps und Tricks mit anderen auszutauschen sind herzlich eingeladen. Man kann auf deutsch, vietnamesisch oder englisch schreiben. Stöbern macht Spaß und teilen macht glücklich.

writing-1209121_960_720

Mang nỗi niềm một người mũi tẹt da vàng sống trên đất nước của người da trắng mũi lõ hơn một phần tư thế kỷ, chia sẻ với bạn thì nhận được câu trả lời: „Viết Blog đi, viết về những gì người Việt sống tại Đức vì không hiểu rõ mà phạm sai lầm với luật pháp, với cuộc sống. Viết về những điều cần thiết để sống ở Đức đối với người Việt nói riêng, những dân tộc khác nói chung. Viết về môi trường đang thay đổi trên thế giới nói chung, ở Việt Nam nói riêng … „.
Vì vậy Hồng mở Blog này, lấy tên Mind & Heart, một trái tim Á châu với những suy nghĩ không cùng dòng máu da vàng. Mọi người có thể cùng Hồng viết, tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Anh gì cũng được.
Viết để … không quên !!!