Quy định thi tuyển Cử nhân Âm nhạc, khoa Dương cầm, Đại học Âm nhạc Köln

V. Quy định thi tuyển Cử nhân Âm nhạc, khoa Dương cầm (Bachelor of Music Piano) Độc tấu (Solo) / Nhạc thính phòng và Sư phạm nhạc cụ tại Đại học Âm nhạc và Múa Köln (04.06.2014)
Theo Điều §§ 2 Mục 4, 41 Mục 5 và 56 Luật Đại học Nghệ thuật tại Nordrhein-Westfalen (KunstHG) ngày 13 tháng 3 năm 2008 (GV. NRW. P.195), sửa đổi lần cuối theo Luật ngày 18.12.2012 (GV.NRW S.669), Đại học Âm nhạc và Múa Köln đã thông qua thủ tục kiểm tra năng khiếu như sau:
Tóm tắt nội dung
I. Phần phổ thông
§ 1 Mục đích thi kiểm tra năng khiếu
§ 2 Nhận học và điều kiện tuyển sinh tại Đại học Âm nhạc và Múa Köln
§ 3 Đơn xin học
§ 4 Chứng minh về trình độ tiếng Đức
II Thi tuyển
§ 5 Nội dung và thể thức thi kiểm tra năng khiếu
§ 6 Ban thi tuyển
§ 7 Ban giám khảo tuyển sinh
§ 8 Đánh giá kết quả thi
§ 9 Tính điểm các tài năng khác
§ 10 Thi lại
§ 11 Phân bổ chỗ học
§ 12 Rút lại không thi nữa, bị loại khỏi kỳ thi, thu hồi giấy nhận học giấy báo kết quả thi
§ 13 Thời gian giới hạn của giấy nhận học và thủ tục nhập học
III. Quy định cuối cùng
§ 14 Hiệu lực
I. Phần phổ thông
§ 1 Mục đích thi kiểm tra năng khiếu
(1) Cuộc thi kiểm tra năng khiếu nhằm mục đích xem xét tuyển sinh có đủ kỹ năng cần thiết để theo học Cử nhân Âm nhạc Dương cầm Đơn tấu (Solo) / Nhạc thính phòng và Sư phạm Nhạc cụ tại Đại học Âm nhạc và Múa Köln.
(2) Học viên được nhận theo tiêu chuẩn khách dự thính (Gasthörer) hoặc sinh viên giao lưu không phải thi kiểm tra.
§ 2 Nhận học và điều kiện tuyển sinh tại Đại học Âm nhạc và Múa Köln
Đại học Âm nhạc và Múa Köln chỉ nhận học viên cho khóa mùa đông (Wintersemester) với điều kiện:
a. Nộp đơn đúng hạn, bao gồm các hồ sơ cần thiết (xem Điều §3 và §4 của quy định này)
b. Chứng minh thỏa mãn các yêu cầu của phân khoa (§41 và §42 Luật Đại học Nghệ thuật)
c. Đậu kỳ thi kiểm tra năng khiếu đặc biệt (§41, Mục 5, Luật Đại học Nghệ thuật).
§ 3 Đơn xin học
(1) Cuộc thi kiểm tra năng khiếu được tổ chức mỗi năm một lần vào học kỳ mùa hè cho khóa bắt đầu vào học kỳ mùa đông sau đó. Đại học Âm nhạc và Múa Köln sẽ xác định và thông báo thời hạn nộp đơn.
Đơn xin dự thi kiểm tra năng khiếu phải gởi đúng thời hạn (trước ngày khóa sổ nhận đơn) đến Đại học Âm nhạc và Múa Köln (theo dấu mộc bưu điện).
Đơn nộp trễ sẽ bị từ chối.
Tùy từng trường hợp cá biệt, hiệu trưởng có thể quyết định cùng với sự đồng ý của trưởng khoa hoặc ban giám hiệu. Những trường hợp này không có nghĩa là đương nhiên hội đủ điều kiện để được quyền tham gia thi tuyển.
(2) Đơn xin học phải đính kèm:
a. Đơn xin học, điền đầy đủ và ký tên
b. Sơ yếu lý lịch với chi tiết về quá trình học tập trước đây cũng như những hoạt động nghệ thuật (có thể đính kèm hình thẻ căn cước)
c. Một bản sao bằng chứng nhận đủ điều kiện học đại học (bằng tú tài), hoặc trình độ tương đương nếu là nước ngoài (có bản dịch tiếng Đức, xem Mục 5 ở trên), hoặc giấy quyết định cho phép dự thi tuyển sinh; không có chứng minh tương ứng sẽ thi tuyển kiểm tra năng khiếu theo Điều §41, Mục 8 Luật KunstHG, kết hợp với Điều §8, Mục 1 của quy định này
d. Thông tin về việc người nộp đơn tại thời điểm xin học đã có đăng ký tại trường đại học nào khác ở Đức không
e. Chứng minh trình độ Đức ngữ Đức theo Điều §4 của quy định này
e. Với tuyển sinh dưới tuổi vị thành niên có giấy đồng ý của người giám hộ (cha mẹ)
g. Chứng minh đã thanh toán lệ phí theo Điều §4 của quy định về lệ phí Đại học Âm nhạc và Múa Köln.
(3) Nếu người xin học có tài năng nghệ thuật đặc biệt phù hợp với Điều §41, Mục 8, Luật KunstHG, và chứng minh thỏa mãn các yêu cầu của trường đại học về giáo dục phổ thông thì có thể giảm hoặc miễn những đòi hỏi theo Điều §41, Mục 1 -3, Mục 5, Câu 2 và Mục 6 và 7 của Luật KunstHG.
(4) Người xin học trước đây đã từng theo học tại các trường đại học khác phải đính kèm giấy tờ chứng minh thời gian học, văn bằng cũng như điểm, chứng chỉ đạt được.
(5) Nếu hồ sơ không viết tiếng Đức phải có bản dịch được công chứng.
§ 4 Chứng minh trình độ Đức ngữ
(1) Người xin học không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông Đức phải chứng minh đủ trình độ Đức ngữ trước khi theo học Đại học Âm nhạc và Múa Köln để lấy bằng Cử nhân, như bằng TestDaF TDN 3, hoặc giấy chứng nhận đậu chứng chỉ B2 hoặc tương đương như trong Mục 2.
Việc được nhận và được đăng ký học sau khi đậu kiểm tra năng khiếu nghệ thuật chỉ có giá trị với điều kiện trong năm học đầu phải có chứng chỉ này, nếu không sẽ không được tiếp tục theo học.
(2) Được miễn TestDaF TDN 3 nếu có chứng chỉ tốt nghiệp khóa Đức ngữ trung cấp (das Kleine deutsche Sprachdiplom) hoặc cao cấp(das Große deutsche Sprachdiplom) cũng như chứng chỉ trung học (Zentralen Oberstufenprüfung ZOP) của Học viện Goethe, hoặc thi tiếng Đức theo quy định DSH-2. Người nước ngoài tốt nghiệp tú tài Đức không cần chứng minh trình độ Đức ngữ.
II Thi tuyển
§ 5 Nội dung và thể thức thi kiểm tra năng khiếu
(1) (1) Quá trình thi diễn ra trong nội bộ (chỉ có thí sinh và ban giám khảo).
(2) Thi kiểm tra năng khiếu gồm những phần sau:
a. Thi thực hành môn chính
b. Thi nhạc lý
Tuyển sinh phải đáp ứng các yêu cầu sau
a. Thi thực hành môn chính
  • Dương cầm:

– Bốn tác phẩm của các thời kỳ khác nhau, trong đó có một bản Sonata cổ điển
– Đánh theo bản nốt nhạc
Thời gian kiểm tra: 15 phút
Ban giám khảo có quyền chọn thi bài nào. Ban giám khảo không bắt buộc phải nghe tất cả các bài cũng như nghe trọn bài. Nếu quá thời gian thi, ban giám khảo có thể bắt ngưng trình diễn.

b. Thi nhạc lý
  • Kiến thức căn bản:
Thi viết: Xác định cao độ của các nốt nhạc (Tonhöhe), quãng (Intervall) và cung (Tonart), âm giai(Tonleiter), hợp âm (Mehrklänge), hợp âm đảo (Umkehrung), Hòa âm căn bản đơn giản .
  • Ký xướng âm:
Thi viết (chính tả): 2 và 3 âm (Zwei- und Dreitonfolgen), âm giai (Skalen), giai điệu (Melodien),
2 bè (Zweiklängen), nhiều bè (Mehrklänge), hợp âm đảo (Umkehrung), nhịp điệu (Rhythmen).
 
Tổng thời gian: 90 phút
 
(3) Có biên bản tường trình lại cuộc thi tuyển được với chữ ký trưởng ban giám khảo và các thành viên cùng những thông tin sau:
a. Ngày và địa điểm thi tuyển
b. Tên các thành viên ban giám khảo
c. Tên thí sinh cũng như phân khoa chọn theo học để lấy bằng cử nhân
d. Nội dung và thời gian thi tuyển
e. Điểm kết quả thi
f. Những sự kiện đặc biệt như bị gián đoạn, gian lận v.v
g. Việc chuyển giao sang một giáo viên chuyên khoa hoặc địa điểm, nếu có.
§ 6 Ban tuyển sinh
(1) Để đáp ứng những quy định trong văn bản này Đại học Âm nhạc và Múa Köln thành lập một ban tuyển sinh.
(2) Gồm có hiệu trưởng giữ vai trò trưởng ban. Ngoài ra có hiệu phó giữ trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến thi cử, trưởng khoa bộ môn, ban giám đốc học viện và một thành viên trong ban quản trị sinh viên (studentischer Senat).
(3) Thành viên ban quản trị sinh viên không tham gia vào các quyết định thuộc phạm vi nghệ thuật, sư phạm và khoa học, đặc biệt là khi chấm điểm, công nhận hoặc đồng ý cộng thêm điểm kết quả các kỳ thi và bài thi.
(4) Ban tuyển sinh đảm bảo các quy định và quá trình thi được thực hiện đúng. Ban tuyển sinh quyết định việc đồng ý được tham gia các kỳ kiểm tra năng khiếu, ghi nhận kết quả thi, hợp tác với ban hành chính trường đại học để cấp giấy chứng nhận kết quả thi cũng như giấy chấp nhận được theo học Đại học Âm nhạc. Ban ttuyển sinh chịu trách nhiệm về quyết định công nhận các kỳ thi hoặc một phần các kỳ đã thi rồi. Ban tuyển sinh cũng chịu trách nhiệm cho những quyết định về khiếu nại trong quá trình thi tuyển. Ban tuyển sinh chỉ hiệu lực nếu có ít nhất ba thành viên được quyền biểu quyết. Các cuộc họp của ban tuyển sinh là họp kín.
§ 7 Ban giám khảo
(1) Giữ trách nhiệm về các cuộc thi, ban tuyển sinh bổ nhiệm thành viên ban giám khảo cũng như chỉ định trưởng ban giám khảo cho mỗi kỳ thi. Ban tuyển sinh có thể giao quyền lựa chọn thành viên, trưởng ban hay phó ban hoặc trưởng khoa trong ban giám khảo cho giám đốc nhà trường . Ban giám khảo phải có ít nhất ba thành viên, trong các kỳ thi khả năng nghệ thuật và sư phạm có ít nhất hai đại diện phân khoa hoặc phó phân khoa. Giáo sư chính thức và giáo sư làm việc bán thời gian, giảng viên tại Đại học Âm nhạc Köln cũng như nhân viên về nghệ thuật, khoa học được quyền làm giám khảo.
(2) Một thành viên của ban giám khảo giữ trách nhiệm lập biên bản cuộc thi. Ban giám khảo cần có ít nhất ba người cho các kỳ thi cũng như ít nhất hai thành viên trong các phần thi sư phạm nghệ thuật.
§ 8 Chấm điểm thi
(1) Đậu kỳ thi tuyển Cử nhân Âm nhạc, khoa Dương cầm (Bachelor of Music Piano) Độc tấu (Solo) / Nhạc thính phòng và Sư phạm nhạc cụ nếu đạt ít nhất 18 điểm thi thực hành môn chính và đậu môn nhạc lý. Khuyến khích tài năng nghệ thuật đặc biệt theo Điều § 41, Mục 8, Luật KunstHG, nếu đạt ít nhất 21 điểm thi thực hành môn chính và và đậu môn nhạc lý.
(2) Thi thực hành môn chính được chấm điểm như sau:
25-18 điểm = đáp ứng yêu cầu,
17-0 điểm = không đáp ứng yêu cầu.
(3) Mỗi bài thi được mỗi thành viên ban giám khảo cho điểm ngay sau khi thi. Việc xếp hạng được tính qua điểm trung bình của các bài thi với một chỉ số sau dấu thập phân. Với các bài thi có nhiều hơn sáu người chấm thì sẽ không tính điểm cao nhất và điểm thấp nhất khi cộng điểm trung bình. Thi hai vòng thì vòng đầu sẽ được đánh giá „có“ (Ja) hoặc „không“ (Nein).
(4) Thi nhạc lý âm nhạc (kiến thức căn bản và ký xướng âm) được chấm điểm như sau:
60 – 100 điểm = đậu
59 – 25 điểm = rớt
Thí sinh đã trúng tuyển thi thực hành môn chính có thể được nhận học với điều kiện phải theo học phụ đạo và sau một năm thi lại lý thuyết về kiến thức căn bản và ký xướng âm. Nếu rớt xem như không đậu kỳ thi tuyển và phải thôi học.
24-10 điểm = rớt

https://ychicindy.wordpress.com/wp-admin/media-upload.php?post_id=366&type=image&TB_iframe=1

Thí sinh đạt 24 hoặc 25 điểm thi thực hành môn chính có thể được nhận học với điều kiện phải theo học phụ đạo và sau một năm thi lại lý thuyết về kiến thức căn bản và ký xướng âm. Nếu rớt xem như không đậu kỳ thi tuyển và phải thôi học.
Điều tương tự cũng áp dụng cho thí sinh đã trúng tuyển thi thực hành môn chính nhưng chỉ đậu một môn trong phần thi lý thuyết và rớt môn kia vì chỉ đạt 24-10 điểm.
9-0 điểm = rớt
(5) Thành viên ban giám khảo chấm điểm độc lập.
§ 9 Tính điểm các tài năng khác
(1) Phải thi tất cả các phần quy định tại Điều § 5, Mục 2.
(2) Đậu các môn thi khác hoặc các kỳ thi khác không được công nhận cho kỳ thi môn nêu trên. Tốt nghiệp các phân khoa khác cũng không được cứu xét.
§ 10 Thi lại
(1) Thi rớt có thể thi lại. Sớm nhất là kỳ thi kế tiếp. Các quy định trong văn bản này được áp dụng tương ứng.
(2) Phải thi lại tất cả các môn.
§ 11 Phân bổ chỗ học
(1) Sẽ phải phân bổ chỗ học nếu số chỗ học ít hơn số thí sinh trúng tuyển
(2) Việc phân bổ dựa theo số điểm thi đạt được theo Điều § 8, Mục 1. Bằng số điểm sẽ bắt thăm.
(3) Việc phân bổ do hiệu trưởng quyết định phù hợp với các điều lệ trong quy định này.
Việc phân bổ môn chính do trưởng khoa quyết định, tham khảo ý kiến với hiệu trưởng. Không cứu xét việc yêu cầu được học với một giáo sư nhất định.
(4) Thí sinh trúng tuyển, nhưng không nhận được chỗ học do số điểm thấp sẽ vào danh sách dự bị và được phân bổ theo thứ tự điểm khi có chỗ. Mục 2, Câu 2 được áp dụng tương ứng.
(5) Kết quả kỳ thi chỉ có hiệu lực cho khóa học bắt đầu sau kỳ thi tuyển.
§ 12 Rút lại không thi nữa, bị loại khỏi kỳ thi, thu hồi giấy nhận học giấy báo kết quả thi
(1) Chỉ có thể rút đơn xin thi mà không có lý do cho đến một ngày trước khi thi. Phải gởi thư hoặc Email đúng hạn đến ban thi tuyển Đại học Âm nhạc và Múa Köln. Thí sinh không hiện diện vào ngày thi và không có lý do chính đánh sẽ bị xem là không trúng tuyển. Trong trường hợp nhuốm bệnh phải có giấy chứng nhận của bác sĩ.
(2) Thí sinh vì lý do không thuộc trách nhiệm do mình gây ra mà không thể kết thúc kỳ thi phải thông báo ngay cho ban thi tuyển biết. Nếu việc rút khỏi kỳ thi được ban thi tuyển phê duyệt thì kỳ thi được xem là chưa thực hiện. Nếu việc hồi lại không thi được trưởng ban giám khảo phê duyệt, kỳ thi cũng được xem là chưa thực hiện. Chỉ phê duyệt nếu có lý do quan trọng, nhất là do nhuốm bệnh không thể tham gia kỳ thi. Trưởng ban giám khảo được phép đòi hỏi trình giấy chứng nhận của bác sĩ.
(3) Trưởng ban thi tuyển quyết định khi nào thí sinh sẽ phải thi phần chưa thi xong. Có thể thi trong một cuộc thi đặc biệt.
(4) Nếu trưởng ban thi tuyển cho rằng thí sinh chịu trách nhiệm việc kỳ thi bị gián đoạn hoặc thí sinh bỏ thi không có sự chấp thuận của trưởng ban thi tuyển, xem như thí sinh đã không đậu kỳ thi tuyển.
(5) Thí sinh bị loại nếu có hành vi lừa dối, đe dọa hoặc sử dụng những phương tiện trái phép trong kỳ thi. Việc loại trừ được xem tương tự như thi rớt.
(6) Nếu biết lý do loại trừ sau khi đã kết thúc kỳ thi, trưởng ban thi tuyển sẽ quyết định các biện pháp dựa theo Mục 4. Biết lý do loại trừ sau khi công bố kết quả thi, trưởng ban thi tuyển sẽ quyết định về việc thu hồi cho phép tham gia thi tuyển kỳ và có thể hủy quyết định nhận học trong vòng sáu tháng sau khi biết được lý do.
§ 13 Thời gian giới hạn của giấy nhận học và thủ tục nhập học
(1) Quyết định nhận học chỉ áp dụng cho lục cá nguyệt nêu trong văn bản. Quyết định nhận học sẽ mất hiệu lực nếu thí sinh không đăng ký học.
(2) Đăng ký cho học kỳ mùa đông theo Quy định Ghi danh tại Đại học Âm nhạc Köln.
III. Quy định cuối cùng
§ 14 Hiệu lực
Quy định thi tuyển này có giá trị cho thủ tục tuyển sinh năm học 2014/15.
Hiệu lực sau khi được công bố chính thức tại Đại học Âm nhạc và Múa Köln.
Ban hành dựa trên cơ sở quyết định của Hiệu trưởng ngày 04.06.2014 Köln.
 
Köln, ngày 04.06.2014
Hiệu trưởng Đại học Âm nhạc và Múa Köln
Giáo sư Tiến sĩ Heinz Geuen
Werbung

Vô cùng thương tiếc – Ơn mãi tạc lòng

Với bộ râu cằm đặc biệt, hình ảnh Tiến sĩ Neudeck qua bao năm tháng không chỉ neo chặt trong lòng hơn 11.000 thuyền nhân Việt Nam mà còn là biểu tượng của người Đức nhân ái, trút bỏ cái vỏ lịch sử đen tối đè nặng lên họ từ chiến tranh thế giới thứ hai.
Sinh ngày 14.05.1939 ở Danzig-Langfuhr nay thuộc lãnh thổ Ba Lan, cậu bé Rupert theo mẹ, chị và 2 em trai chạy trốn Hồng quân Liên Xô vào mùa đông năm 1945. Họ lỡ chuyến cuối cùng của tàu „Wilhelm Gustloff“ trong „chiến dịch Hannibal“ di tản thường dân và viên chức. Và sống sót. Con tàu này bị tàu ngầm Nga bắn ngư lôi đánh chìm làm khoảng 9.400 người mạng vong. Gia đình ông trốn chạy vất vưởng đến Westfalen, sống qua ngày nhờ những chén súp của tín đồ phái giáo hữu Quaker. „Hương vị súp vẫn còn đọng trên lưỡi tôi„, ông thổ lộ mỗi lần hồi tưởng lại cuộc phiêu lưu đã in đậm trong tiềm thức. Định cư tại thành phố Hagen, đại học ngành Triết, Ngôn ngữ và Văn chương Đức ở Münster, sau khi trình luận án tiến sĩ, Neudeck hành nghề phóng viên, biên tập viên cho các báo, đài phát thanh tên tuổi, chuyên mục chính trị.
Một ngày vào năm 1979, Neudeck vào phòng thu hình của ký giả Franz Alt, hiện là giám đốc đài truyền hình Baden-Baden, trỏ tay chỉ vào hình ảnh những chiếc ghe mong manh chòng chành trong lòng đại dương mênh mông: “Chẳng lẽ chúng ta cứ mãi nhìn thảm cảnh như vầy mỗi ngày sao ?”. Trước sự quả quyết của Neudeck, ông Alt liều lĩnh đưa ra đề nghị mà chưa được sự chấp thuận của ban giám đốc chương trình truyền hình: “Tôi cho anh 2 phút để kêu gọi khán thính giả về sự tha thiết của anh”. Chỉ trong vòng ba ngày, dân Đức đóng góp một triệu ba Đức Mã. Đây là „một trong những hành động cứu người đẹp nhất trong lịch sử hậu chiến của Đức“ mà không có sự hỗ trợ nào từ phía chính phủ. „Ein Schiff für Vietnam“ (Một con tàu cho Việt Nam) nhổ neo rời hải cảng Kobe, Nhật Bản, vào ngày 9 tháng 8 năm 1979, lúc 15 giờ 23 phút, trực chỉ biển Nam Hải tìm vớt thuyền nhân Việt Nam. Và Rupert Neudeck đã tìm thấy mục đích cuộc sống đời mình. Cap Anamur I ra khơi từ 09.1979 đến 05.1982, vớt 9.507 thuyền nhân, Cap Anamur II ra khơi từ 03.1986 đến tháng 07.1986, vớt 888 thuyền nhân, Cap Anamur III ra khơi từ 04.1987 đến 07.1987, vớt 905 thuyền nhân, tổng cộng 11.300 người.
Ủy Ban Cap Anamur sau thời gian cứu người tị nạn vượt biển mở rộng phạm vi hoạt động, xây dựng và duy trì một số bệnh viện tại Việt Nam, một số trạm y tế tại Kolumbia, Ethiopien và Irak. Năm 1993, tại Storkow thuộc bang Brandenburg, “Làng Hòa Bình Cap Anamur” được thành lập, nơi người Đức và người ngoại quốc sống chung với nhau. Năm 1999, trong giai đoạn chiến tranh tại Kosovo, Neudeck tổ chức cứu trợ người di tản. Cap Anamur giúp đỡ người tị nạn tại Mazedonien và Albanien, xây dựng lại nhà ở và trường học tại Kosovo, cung cấp xe chở rác và xây dựng các trạm xá y tế. Cap Anamur giúp đỡ nạn nhân chiến cuộc tại Sudan cũng như nạn nhân Taliban tại Afganistan. Năm 2003, Neudeck sáng lập tổ chức „Grünhelme“ (Hội Mũ xanh lục) kêu gọi giúp thiện nguyện xây lại nhà ở, làng mạc hoặc hệ thống nước bị tàn phá do chiến tranh.
Rupert Neudeck được trao nhiều giải thưởng cao quý – một phần cùng với vợ là bà Christel – như huy chương Công dân anh dũng Theodor-Heuss, giải Nhân quyền Bruno-Kreisky, giải Bác ái, hòa bình dân tộc Erich-Kästner, giải Nhịp cầu tôn giáo, chính trị Walter-Dirks. Tháng Tư 2016 vừa qua, cựu nghị sĩ hạ viện Wolfgang Thierse vinh danh 40 năm dấn thân cho người tị nạn của ông bà Neudeck.
Trong buổi kỷ niệm 35 năm Cap Anamur tổ chức tại Hamburg, Neudeck mở đầu bài diễn văn làm xúc động hàng ngàn trái tim: Hỡi các bạn Việt Nam trên nước Đức cũng như khắp nơi trên thế giới, xin noi gương một tổng thống Mỹ, hôm nay tôi muốn nói với các bạn rằng „Tôi cũng là một người Việt Nam“ – Ich bin auch ein Vietnamese. Ông không hề hối tiếc việc khởi xướng Cap Anamur mà còn tự hào „Những thuyền nhân Việt Nam là nhóm người ngoại quốc ưu tú nhất mà người Đức vẫn từng mơ ước đó là đồng hương mới của mình. Sự hội nhập của họ thật là tốt đẹp„.
Sau ca giải phẫu tim lần thứ 3, Tiến sĩ Rupert Neudeck từ trần tại bệnh viện ngày 31.05.2016, hưởng thọ 77 tuổi. Hàng ngàn người Việt từ khắp nơi trên toàn nước Đức đổ về dự lễ tưởng niệm ông hôm 14.06. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đầy tri ân tại thánh đường St. Aposteln ở Köln, Đức Hồng Y Woelki trân trọng bày tỏ: „Rupert Neudeck đã bảo vệ sự sống, nhất tâm và không nhượng bộ. Nhiều người hiện diện tại đây hôm nay mang ơn ông cứu mạng„. Với Hồng Y Woelki, sự ra đi của Neudeck chỉ như một „tạm dừng“ vì „sứ mạng của ông dường như vô tận không bao giờ chấm dứt“.
Một bài báo WDR đặt tên sự nghiệp cứu người nhân đạo của Neudeck bằng tựa đề „Menschenfischer und Dickkopf“- Kẻ chài lưới người ương ngạnh.

Thực tế đáng buồn của bạo lực và trừng phạt nhẹ

Berlin, trạm xe điện ngầm Kaiserdamm: Giuseppe M. bị đánh đập, săn đuổi – và chết tức tưởi. Một nhà văn đang dựng lại sự kiện gây phẫn nộ này do nhẹ tay trừng phạt thủ phạm.
Vào một buổi sáng sớm tháng 09.2011, Giuseppe Marcone, sanh năm 1988 tại Berlin, đang đứng với đứa bạn thân nhất, Raul, chờ chuyến tàu chạy vào trạm xe điện ngầm Kaiserdamm. Trước đó, họ đi ăn liên hoan: bạn cũ cùng lớp của Giuseppe bàn tán về bạn gái của họ, kế hoạch tương lai, tán gẫu, chơi máy tính và cũng thảo luận về vấn đề làm thế nào để tự vệ trong trường hợp gặp bạo lực trên đường phố.
Giuseppe, cao dong dỏng, học võ Do Thái Krav Maga, thường hay canh gác giáo đường Do Thái ở Charlottenburg – dù anh không phải là người Do Thái – kêu gọi sống hòa bình với nhau: tránh xa người xấu hay gây sự thay vì để bị lôi kéo vào thế giới thô lỗ, tối tăm của bọn thích xưng hào xưng bá.


Một thanh niên đứng đắn
Giuseppe Marcone, một thanh niên vui vẻ cởi mở, thực tập rồi làm việc tại tiệm Pizza của cha và chuẩn bị đi quân dịch ở Bayern, còn nhiều dự tính cho tương lai.
Cô giáo cũ dạy tôn giáo mô tả Giuseppe là „chắc chắn không phải trí thức rồi đó“ và cô giáo chủ nhiệm gọi Giuseppe là „thằng đầu bù“, nhút nhát, được con gái hâm mộ, rất thần tượng Tel-Aviv, một người bạn có cảm nhận sâu sắc về công lý, đồng thời luôn làm bạn bè bực mình vì không đúng giờ. „Nhưng làm thế nào có thể giận được hắn ?“
Giuseppe Marcone sẽ không bao giờ nhìn thấy tàu điện ngầm chạy vào sân ga, vì trước đó anh và Raul bị hai người trẻ tuổi (tức là không phải „thanh thiếu niên“) người Kurd gốc Thổ bắt chuyện, gây sự và đánh đập. Để tránh không trả đũa và do đầy sợ hãi, Giuseppe chạy lên cầu thang hướng Kaiserdamm, trong hoảng loạn băng vụt ngang con đường nhiều luồng, bị xe đụng, hất văng lên, đập vào cột đèn giao thông. Người con trai 23 tuổi, mẹ gốc Bulgaria-Hy Lạp, cha người Ý, chết tức tưởi tại hiện trường.

Umschlag_Quadflieg_Guiseppe.indd
Cuộc đời ngắn ngủi của Giuseppe M. (Tựa truyện: Das kurze Leben des Giuseppe M.)
Tác giả Roswitha Quadflieg, nổi tiếng với lối hành văn súc tích, câu văn không réo rắt nhưng hàm chứa u uẩn, thăm dò bên trong, dựng lại „Cuộc đời ngắn ngủi của Giuseppe M“, một cắt dán kỷ niệm từ bạn bè và bạn gái, cha mẹ và anh chị em, đồng nghiệp và giáo viên.
Không thi hóa nhân tạo, thêm thắt, thay đổi, làm bẩn các trang sách này, cũng không một dòng thần thánh hóa nhân vật: một Giuseppe M. vụng về, thân thiện, vị tha và hỗn độn, yêu mến võ thuật, tìm kiếm hài hòa, từ một „vụ dẫn đến tử vong“ sống lại thành người.
Tuy nhiên, không chỉ làm rơi lệ, Quadflieg phân tích chặt chẽ thông tin từ các cuộc phỏng vấn những người thân, quen, biết Giuseppe: „Những gì xảy ra tại Berlin ngày 17.09.2011 là chất liệu có thể được sử dụng cho một cuộc thảo luận về lý do tại sao các gia đình từ các nước khác nhau đến Đức, những người phải vật lộn với những hoàn cảnh tương tự, lại có quá trình hội nhập hoàn toàn khác nhau  – người có công ăn việc làm, người sống nhờ trợ cấp, người thì lại phạm tội”.
Ngay cả trong nhóm quan hệ hợp chủng Đức-Ý-Israel-Nga-Belarus-Đan Mạch của Giuseppe mang nhiều trải nghiệm đau thương chứ không chỉ có niềm hân hoan đa sắc tộc.

Thủ phạm được tạm tha
Trong phần phụ lục có tiểu sử ngắn gọn của những người được phỏng vấn; mẹ chết sớm, thất bại hôn nhân của cha mẹ và kinh nghiệm trải qua của bản thân. Cụ thể một cách tuyệt vời, đồng thời là lời phản kháng sự “xuống chó” của xã hội gia trưởng, nhún vai trước những nỗ lực với cuộc sống, đồng thời nâng niu thất bại trường kỳ là „nạn nhân của xã hội chúng ta“.
Tuy nhiên, các nạn nhân hư cấu là thủ phạm thực sự, và không những tội phạm Ali T., 21 tuổi, tại thời điểm gây tội ác đang bỏ ngang học nghề, mà tên bạn cùng tuổi Baris B. đều không bị trừng phạt về tội phạm của chúng. Thay vào đó là một án treo vì „cái chết là hậu quả của một sự việc đáng tiếc“ và „Giuseppe Marcone chạy ngang qua Kaiserdamm mà không chú ý đến giao thông“; nỗi hoảng loạn của anh ta không thể chứng minh.

Luật sư nào chịu trách nhiệm điều đó ?
Ralph Ehestädt là tên luật sư kinh hoàng, với tuyên bố „hành động tương đối khó phân loại“ không chỉ làm vui lòng cả đoàn thân nhân tội phạm có mặt  tại tòa mà còn lợi dụng nó vỗ về: „Ali T. qua cuộc xét xử công khai và sự hiện diện đông đảo của giới truyền thông gần như là như bị ném đá rồi, nên có thể bản án đã là một lời cảnh báo đối với hắn„.
Mẹ Giuseppe, bà Vaja: „Nếu các thủ phạm thực sự có cảm giác tội lỗi, thậm chí thấy hối hận, thì bản án đã đã tước mất những cái đó của họ. Họ phải nhận thức và chịu trách nhiệm cho cuộc sống bế tắc của họ chứ không phải chúng tôi. Khi tôi nhìn thấy gia đình này, đôi khi tôi nghĩ họ không giáo dục con cái mà chỉ vỗ béo chúng„.
Ali T. hiện nay lại bị cảnh sát theo dõi, dường như hắn đã vượt qua mặc cảm bị „ném đá“. Thư của Roswitha Quadflieg yêu cầu phỏng vấn được hắn hỗn xược trả lời vào máy nhắn tin tự động điện thoại một cách cực kỳ tự tin: „Tôi muốn nói …, ơ ơ …, bà nghĩ gì, sau 3 năm tôi đơn giản làm chuyện đó với bà hả ? Tôi muốn quên đi vấn đề này. Hãy để tôi yên. Một ngày tốt đẹp nhé. Ciao!
Và bạn bè và gia đình, người cha „dòng máu Ý“ sinh ra ở Neaple của Giuseppe ? Nếu họ „trả thù“ chính là bằng cách này: không áp dụng ảnh hưởng văn hóa dân tộc mà từ những mảnh vỡ giữ mãi trong ký ức của họ hình ảnh một người thanh niên tuyệt vời. Gia đình đạo Công giáo, nhưng đám tang do giáo sĩ Do Thái đảm nhận. Max, bạn Giuseppe, một người Đức lai Phi thắc mắc: „Hắn thấy đạo Do Thái tuyệt vời ở chỗ nào nhỉ ?„.
Đầu tiên, Israel đã cuốn hút Giuseppe. Kế tiếp sự hài hước của người Do Thái. Giuseppe cũng tiếu lâm tương tự. „Và mấy chàng lính trong quân đội đã gây ấn tượng„. Velin, anh trai của Giuseppe: „Đối với Giuseppe, nhiệm vụ một đội quân không phải là tấn công mà để bảo vệ an toàn xã hội. Em tìm hiểu nhiều về lịch sử. Và, đúng vậy, Israel là đất nước mơ ước của em! Và em chỉ công nhận uy quyền nếu nó là quyền lực thật sự „.

Một phá hủy tai hại – và không phải là „bi thảm“ như thẩm phán thì thào khi tuyên bố án trạng – một cuộc đời ngắn ngủi một cách lạ thường: Nhưng là một cuộc đời không hèn nhát và đê tiện.

Dịch từ bài báo của Marko Martin, đăng trên „Die Welt“, ngày 12.03.2016